بهشتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهشتی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد سنان چلبی بهشتی، بهشتی، احمد سِنان چلبی، شاعر و مورّخ ترک
سیدمحمد حسینی بهشتی، شهید دکتر بهشتی از انقلابیون انقلاب اسلامی ایران و از علمای معاصر شیعه
محمد بن احمد بهشتی اسفراینی، معروف به فخر (یا قمر) خراسان، ریاضیدان ایرانی حدود قرن هشتم هجری
سیدمحمدابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی، سیّدمحمّدابراهیم حسینی بهشتی، از فقهای قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
سیدمحمدتقی بن محمدجعفر حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل زاهد، در اصفهان
سیدجواد بن ابوالقاسم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان
سید علی بهشتی، از علما و روحانیون فعال سیاسی شیعه افغانستان در قرن چهاردهم هجری
سیدمحمدباقر بهشتی اصفهانی، از علماء و فضلای اصفهان
سیدجمال‌الدین بن حسن اشرف‌الواعظین بهشتی اصفهانی، عالم فاضل، واعظ کامل از مشاهیر خطبای اهل منبر در اصفهان
سیداحمد بن سیدحسن بهشتی اصفهانی، از اعلام فاضل و زاهد اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدمحمدحسن بن سیدعلی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدمحمدحسین بن ابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار