بهشت انابه‌کنندگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز مصادیق بهشتیان که در آیات قرآن معرفی شده‌اند، انابه‌کنندگان هستند.


جاودانگی در بهشت

[ویرایش]

جاودانگی انابه‌كنندگان، در بهشت:
«وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ ... • مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ • ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ؛و بهشت را نزدیک گردانند... آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار (باز)] آید .به سلامت (و شادکامی) در آن درآیید (که) این روز جاودانگی است.»

تأمین خواسته‌های انابه‌کنندگان

[ویرایش]

تأمين خواسته‌هاى صاحبان قلب انابه‌گر و فزون‌تر از آن، در بهشت:
«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ • ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ • لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ؛آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار (باز) آید به سلامت (و شادکامی) در آن درآیید [ (که) این روز جاودانگی است. هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر (هم) هست.»

مورد استقبال فرشتگان

[ویرایش]

صاحبان قلب انابه‌گر، مورد استقبال و سلام فرشتگان، هنگام ورود به بهشت:
«مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ • ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ؛آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار (باز) آید به سلامت (و شادکامی) در آن درآیید [ (که) این روز جاودانگی است. هر چه بخواهند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر (هم) هست.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۳۱.    
۲. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۳. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۵۳۱.    
۵. ق/سوره۵۰، آیات۳۳ - ۳۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۲۸۹-۲۹۰.    
۷. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۲۶، ص۲۲۱.    
۸. ق/سوره۵۰، آیه۳۳.    
۹. ق/سوره۵۰، آیه۳۴.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۲۴۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۹۹، برگرفته از مقاله «مصادیق بهشتیان (انابه‌کنندگان)».    


رده‌های این صفحه : بهشت | توبه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار