بهشت برقرارکنندگان پیوندهای الهی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق بهشتیان که در آیات قرآن معرفی شده، برقرارکنندگان پیوندهای الهی هستند.


تضمین بهشت

[ویرایش]

تضمین بهشت، براى برقراركنندگان پيوندهاى الهى:
«وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ... ؛ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ...؛ و آنان كه آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى‌پيوندند ... بهشتهاى عدن كه در آن داخل مى‌شوند ....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رعد/سوره۱۳، آیه۲۱.    
۲. رعد/سوره۱۳، آیه۲۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۳۳-۳۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۲۰۱-۲۰۲.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۴۷۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۱، برگرفته از مقاله «بهشتیان (برقرارکنندگان پیوندهای الهی)».    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار