بهشت تسلیم شدگان خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتسلیم شدن در برابر فرامین الهی و اجرای دستورات خداوند از ویژگی های مسلمان واقعی می باشد که بهشت دار القرار آنهاست.


مسلمین در بهشت

[ویرایش]

بهشت، از آن تسلیم شدگان در برابر خدا:
•الذین ءامنوا بـایـتنا وکانوا مسلمین• ادخلوا الجنة انتم وازوجکم تحبرون (همان كسانى كه به آيات ما ایمان آورده و تسلیم بودند •شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت‌ شويد.)

← بیان تفسیر نمونه


تفسیر نمونه می گوید:«آری آنها هستند که به چنان خطاب پرافتخاری مخاطب و مشمول چنان نعمت هائی می‌شوند.
در حقیقت ، دو جمله فوق، تعریف گویائی از اعتقاد و عمل آنها است، «ایمان» مبانی استوار اعتقادی آنها را روشن می‌سازد، و « اسلام » تسلیم شان را در عمل در برابر فرمان حق و اجراء دستورات او...
نخست می‌فرماید: از سوی خداوند بزرگ و منان، به آنها خطاب می‌شود: «وارد بهشت شوید» «ادخلوا الجنة».
به این ترتیب، پذیرائی کننده واقعی از آنها خدا است که از میهمانان خودش دعوت کرده می‌گوید: بفرمائید و وارد بهشت شوید!
سپس، به نخستین نعمت اشاره کرده، می‌افزاید: «شما و همسرانتان» «انتم و ازواجکم».
روشن است، بودن در کنار همسران با ایمان و مهربان، هم برای مردان لذت بخش است و هم برای زنانشان، که اگر در اندوه دنیا شریک بودند در شادی آخرت نیز شریک باشند.
بعضی، « ازواج » را در اینجا به معنی هم ردیفان و دوستان و نزدیکان، تفسیر کرده‌اند، که اگر آن هم باشد، خود نعمت بزرگی است، ولی ظاهر آیه همان معنی نخست است.
سپس، اضافه می‌کند: «همگی غرق سرور و شادی باشید، آنچنان سرور و شادمانی که آثارش در چهره‌های شما پرتوافکن باشد.»
•.. انی تبت الیک وانی من المسلمین• اولـئک... فی اصحـب الجنة وعد الصدق الذی کانوا یوعدون (و انسان را (نسبت) به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد و باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد مى‌گويد پروردگارا بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته‌اى سپاس گويم و كار شايسته‌اى انجام دهم كه آن را خوش دارى و فرزندانم را برايم شايسته گردان در حقيقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‌پذيرانم • اينانند كسانى كه بهترين آنچه را انجام داده‌اند از ايشان خواهيم پذيرفت و از بديهايشان درخواهيم گذشت در (زمره) بهشتيانند (همان) وعده راستى كه بدانان وعده داده مى‌شده است.)

← قبول بهترین عمل


«کلمه ((نتقبل)) متکلم مع الغیر از مضارع باب تفعل است، و تقبل همان معنای قبول را دارد، اما از آن بلیغ تر است. و مراد از ((احسن ما عملوا)) اطاعتهای واجب و مستحب است، چون این طاعات است که پذیرفته می‌شود، اما مباحات هر چند هم دارای حسن باشد تقبل نمی‌پذیرد - صاحب مجمع البیان چنین گفته، و تفسیر خوبی است. مؤ ید آن این است که تقبل بهترین عمل را در مقابل بخشودگی گناهان قرار داده، پس کانه گفته شده اعمال انسان دو جور است، یا طاعات است، یعنی واجبات و مستحبات، که بهترین اعمال او است که ما آن را قبول می‌کنیم، و یا گناهان است که از آن درمی گذریم، و اما آن اعمالی که طاعت و حسنه نیست نه مقبول است و نه غیر مقبول.
و جمله ((فی اصحاب الجنه)) متعلق است به جمله ((نتجاوز)) و معنایش این است که : ما از گناهان آنان نیز در جمله کسانی که گناهانشان بخشوده می‌شود و اهل بهشت می‌شوند، درمی گذریم. در نتیجه جمله مزبور حال از ضمیر عنهم خواهد بود.
((وعد الصدق الذی کانوا یوعدون))- یعنی خداوند با این کلام خود وعده شان می‌دهد وعده‌ای صدق که تاکنون به زبان انبیاء و رسل وعده داده می‌شدند. ممکن هم هست مراد این باشد که در قیامت با این تقبل و تجاوز آن وعده صدقی که در دنیا داده می‌شدند منجر می‌شود. »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زخرف/سوره۴۳، آیه۶۹.    
۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۷۰.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۱۲۴-۱۲۶.    
۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۵.    
۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۶.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۸، ص۳۰۹.    
۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۱۴۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۲، برگرفته از مقاله «بهشت تسلیم شدگان خدا ».    


رده‌های این صفحه : بهشت | تسلیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار