بهشت شداد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبعضي از مفسران در ذيل آیه ۶ تا ۸ سوره فجر ماجراي بهشت شدّاد و هلاکت او را قبل از ديدار آن بهشت نقل كرده‌اند.


معرفی شداد

[ویرایش]

شداد، فرزند عاد که ادعای خدایی داشت، بهشتی در صحرای عدن، بین صنعا و حضرموت، بنا کرد.
[۲] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۲، ص۱۵۹۷، «ارم».
براساس آیات ۶ تا ۸ سوره فجر، که صحبت از «ارم عاد» شده معلوم می‌شود آن، شهری آباد و بی نظیر و دارای قصرهای با شکوه و ستون‌های برافراشته بوده است.

اوصاف بهشت شداد

[ویرایش]

در توصیف بهشت شداد، مفسران گفته‌اند: در آن، قصرهایی از طلا و نقره و ستون‌هایی از زبرجد و یاقوت و درختان گوناگون و جویبارهایی، جاری بوده است که به جای ریگ؛ مروارید و یاقوت و زبرجد در قعر جویها، ریخته و آن از زیر آب پیدا بود.
ابن بابیه در شرح معمری ن نقل کرده که هشام بن سعد گفت: «در اسکندریه سنگی یافتم که در آن نوشته بود: منم شداد بن عاد که ساختم ارم ذات العماد که مثل آن خلق نشده است در بلاد و به زور خود وادیه‌ها را سد و بنا کردم قصرهای عالی ارم را در وقتی که پیری و مرگ نبود از سنگ در نرمی مانند گل بود و گنجی در دربار گذاشتم و دوازده منزل که احدی آن را بیرون نتواند بیاورد؛ الا امت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آن را بیرون خواهد آورد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۳۱، ص۱۵۳.    
۲. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۲، ص۱۵۹۷، «ارم».
۳. فجر/سوره۸۹، آیه۶-۸.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۸۰.    
۵. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۳۱، ص۱۵۳.    
۶. ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان، ج۲۰، ص۲۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۶۸، برگرفته از مقاله «بهشت شداد».    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار