بهشت عفیفان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند برای عفیفان از این جهت که حافظ عفت خویش بوده اند ضمانت بهشت را کرده است.


ضمانت بهشت عفیفان

[ویرایش]

خداوند، ضامن بهشت برای حافظان عفت خویش شده است چنانچه در قرآن می فرماید:
والذین هم لفروجهم حـفظون• اولـئک هم الورثون• الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.و آنها که دامان خود را (از آلوده‌شدن به بی‌عفتی) حفظ می‌کنند•(آری،) آنها وارثانند! •(وارثانی) که بهشت برین را ارث می‌برند، و جاودانه در آن خواهند ماند.
لـکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیة تجری من تحتها الانهـر وعد الله لایخلف الله المیعاد.ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند، غرفه‌هایی در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفه‌های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است این وعده الهی است، و خداوند در وعده خود تخلّف نمی‌کند!
والذین هم لفروجهم حـفظون• اولـئک فی جنت مکرمون.و آنها که دامان خویش را (از بی‌عفّتی) حفظ می‌کنند، •آنان در باغهای بهشتی (پذیرایی و) گرامی داشته می‌شوند.
و در پایان این سخن مسیر نهائى صاحبان این اوصاف را بیان مى کند همانگونه که در آیات گذشته مسیر نهائى مجرمان را شرح داد، در اینجا در یک جمله کوتاه و پر معنى مى فرماید: ((کسانى که داراى این صفاتند در باغهای بهشت جاى دارند و از هر نظر گرامى داشته مى شوند)) (اولئک فى جنات مکرمون ).
چرا گرامى نباشند؟ در حالى که میهمانهاى خدا هستند، و خداوند قادر و رحمان تمام وسائل پذیرائى را براى آنها فراهم ساخته است ، و در حقیقت این دو تعبیر (((جنات )) و ((مکرمون ))) اشاره به نعمتهاى مادى و معنوى است که شامل حال این گروه است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۴. زمر/سوره۳۹، آیه۲۰.    
۵. معارج/سوره۷۰، آیه۲۹.    
۶. معارج/سوره۷۰، آیه۳۵.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۰۷، برگرفته از مقاله «بهشت عفیفان»    


رده‌های این صفحه : بهشت | عفت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار