بهشت مؤمنان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمنان جز پیشگامان اهل بهشت هستند که از مسکنهای عالی و پاکیزه در بهشت بهره مند می شوند.


بهره مندی از مسکنهای عالی

[ویرایش]

مؤمنان، از مسکنهای عالی و پاکیزه در بهشت عدن بهره مند می شوند که در این مورد خداوند در قرآن می فرماید:
وعد الله المؤمنین والمؤمنـت جنت تجری من تحتها الانهـرخــلدین فیها ومسـکن طیبة فی جنت عدن...خداوند به مردان و زنان با ایمان ، باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشتهای جاودان (نصیب آنها ساخته)؛ و (خشنودی و) رضای خدا ، (از همه اینها) برتر است؛ و پیروزی بزرگ، همین است! .دیگر از مواهب الهی به آنها این است که خداوند مسکنهاى پاکیزه و منزلگاههاى مرفه در قلب بهشت عدن در اختیار آنها مى گذارد (و مساکن طیبة فى جنات عدن ).
عدن در لغت به معنى اقامت و بقاء در یک مکان است ، و لذا به معدن که جایگاه بقاى مواد خاصى است این کلمه اطلاق مى شود، بنابراین مفهوم عدن با خلود شباهت دارد، ولى از آنجا که در جمله قبل به مساله خلود اشاره شده ، چنین استفاده مى شود که جنات عدن محل خاصى از بهشت پروردگار است که بر سایر باغهاى بهشت امتیاز دارد.

بهره مندی از غرفه های بهشت

[ویرایش]

غرفه‌های بهشت،پاداش مؤمنان صالح می باشد که خداوند به آنان عنایت فرموده همانطور که در قرآن می فرماید:
الا من تاب وءامن وعمل عملا صــلحا... • اولـئک یجزون الغرفة... • خــلدین فیها حسنت مستقرا ومقاما.مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می‌کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است! •(آری،) آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می‌شود؛ و در آن، با تحیّت و سلام روبه‌رو می‌شوند. •در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محلّ اقامت خوبی!
وما امولکم ولا اولـدکم بالتی تقربکم عندنا زلفی الا من ءامن وعمل صــلحا فاولـئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفـت ءامنون.اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرّب نمی‌سازد، جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام دهند که برای آنان پاداش مضاعف در برابر کارهایی است که انجام داده‌اند؛ و آنها در غرفه‌های (بهشتی) در (نهایت) امنیّت خواهند بود!

برخورداری از باغهای بهشتی

[ویرایش]

مؤمنان صالح، از باغهای بهشتی برخوردار می شوند و از آنان استفاده می کنند که خداوند در قرآن هم می فرماید:
وبشر الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت ان لهم جنت تجری من تحتها الانهـر...به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده‌اند، بشارت ده که باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر زمان که میوه‌ای از آن، به آنان داده شود، می‌گویند: «این همان است که قبلا به ما روزی داده شده بود. (ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عالیتر است.)» و میوه‌هایی که برای آنها آورده می‌شود، همه (از نظر خوبی و زیبایی) یکسانند. و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است، و جاودانه در آن خواهند بود.
والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت سندخلهم جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیهآ ابدا...و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، بزودی آنها را در باغهایی از بهشت وارد می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ همیشه در آن خواهند ماند؛ و همسرانی پاکیزه برای آنها خواهد بود؛ و آنان را در سایه‌های گسترده (و فرح بخش) جای میدهیم.
والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت سندخلهم جنت... • ومن یعمل من الصـلحـت من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولـئک یدخلون الجنة ولایظـلمون نقیرا.و کسانی که ایمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند، بزودی آن را در باغهایی از بهشت وارد می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده‌هایش، از خدا صادقتر باشد؟! •و کسی که چیزی از اعمال صالح را انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن ، در حالی که ایمان داشته باشد، چنان کسانی داخل بهشت می‌شوند؛ و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.
والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت... اولـئک اصحـب الجنة هم فیها خــلدون.و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند -البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی‌کنیم- آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند.
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت یهدیهم ربهم بایمـنهم تجری من تحتهم الانهـر فی جنت النعیم.(ولی) کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می‌کند؛ از زیر (قصرهای) آنها در باغهای بهشت، نهرها جاری است.

← دیگر آیات


ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت واخبتوا الی ربهم او لـئک اصحـب الجنة هم فیها خــلدون.کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند، آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند!
وادخل الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها..و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغهای بهشت وارد می‌کنند؛ باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن می‌مانند؛ و تحیّت آنها در آن، «سلام» است. .
الا من تاب وءامن وعمل صــلحا فاولـئک یدخلون الجنة... • جنت عدن... مگر آنان که توبه کنند، و ایمان بیاورند، و کار شایسته انجام دهند؛ چنین کسانی داخل بهشت می‌شوند، و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. •وارد باغهایی جاودانی می‌شوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است؛ هر چند آن را ندیده‌اند؛ مسلماً وعده خدا تحقق یافتنی است!
والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت فی روضـات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر.(در آن روز) ستمگران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده‌اند سخت بیمناکند، ولی آنها را فرامی‌گیرد! امّا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند در باغهای بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است؛ این است فضل (و بخشش) بزرگ!
الذین ءامنوا بـایـتنا وکانوا مسلمین• ادخلوا الجنة انتم وازوجکم تحبرون• وتلک الجنة التی اورثتموها بما کنتم تعملون.همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. •(به آنها خطاب می‌شود:) شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید! •این بهشتی است که شما وارث آن می‌شوید بخاطر اعمالی که انجام می‌دادید!

بهره مندی از بهشت وسیع

[ویرایش]

مؤمنان به خدا و انبیا ، از بهشت وسیع و نعمتهای آن بهره مند می شوند.
... وجنة عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین ءامنوا بالله ورسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده‌اند؛ آماده شده است، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می‌دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم است! .بعد از بیان ناپایدارى جهان و لذات آن ، و اینکه مردم در سرمایه هاى کم ارزش این جهان نسبت به یکدیگر تفاخر و تکاثر مى جویند، در آیات مورد بحث مردم را به یک مسابقه عظیم روحانى در طریق کسب آنچه پایدار است و سزاوار هرگونه تلاش و کوشش دعوت کرده مى فرماید: ((براى نیل به آمرزش پروردگارتان و بهشتى که وسعت آن همچون پهنه آسمان و زمین است و آماده براى کسانى است که ایمان به خداوند فرستادگان او آورده اند بر یکدیگر سبقت جوئید)) (سابقوا الى مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ).

برخورداری از بهشتهای پرنعمت

[ویرایش]

مؤمنان مهاجر و مجاهد ، از بهشتهای پرنعمت برخوردار می شوند و از آن نعمتها استفاده می کنند.
الذین ءامنوا وهاجروا وجـهدوا... • یبشرهم ربهم برحمة منه ورضون وجنت لهم فیها نعیم مقیم.آنها که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند! •پروردگارشان آنها را به رحمتی از ناحیه خود، و رضایت (خویش)، و باغهایی از بهشت بشارت می‌دهد که در آن، نعمتهای جاودانه دارند؛

بهره مندی از بهشت الهی

[ویرایش]

مؤمنان صالح از بهشت الهی بهره مند می شوند.
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت... • اولـئک لهم جنت عدن..مسلّماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد! •آنها کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است؛ باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است؛ در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می‌شوند؛ و لباسهایی (فاخر) به رنگ سبز، از حریر نازک و ضخیم، دربر می‌کنند؛ در حالی که بر تختها تکیه کرده‌اند. چه پاداش خوبی، و چه جمع نیکویی! .
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت کانت لهم جنت الفردوس نزلا.امّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت برین محل پذیرایی آنان خواهد بود.
ومن یاته مؤمنا قد عمل الصـلحـت فاولـئک لهم الدرجـت العلی• جنت عدن...و هر کس با ایمان نزد او آید، و اعمال صالح انجام داده باشد، چنین کسانی درجات عالی دارند...•باغهای جاویدان بهشت، که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که همیشه در آن خواهند بود؛ این است پاداش کسی که خود را پاک نماید!
ان الله یدخل الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت جنت تجری من تحتها الانهـر ان الله یفعل ما یرید.خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که نهرها زیر درختانش جاری است؛ (آری،) خدا هر چه را اراده کند انجام می‌دهد!
ان الله یدخل الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت جنت....خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، در باغهایی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاری است؛ آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌شوند؛ و در آنجا لباسهایشان از حریر است. .
.. فالذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت فی جنت النعیم.حکومت و فرمانروایی در آن روز از آن خداست؛ و میان آنها داوری می‌کند: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، در باغهای پرنعمت بهشتند.
و الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت لنبوئنهم من الجنة غرفا..و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، آنان را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که نهرها در زیر آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه خوب است پاداش عمل‌کنندگان!.
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت لهم جنت النعیم. (ولی) کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، باغهای پرنعمت بهشت از آن آنهاست؛
اما الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت فلهم جنت الماوی نزلا بما کانوا یعملون.امّا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، باغهای بهشت جاویدان از آن آنها خواهد بود، این وسیله پذیرایی ( خداوند ) از آنهاست به پاداش آنچه انجام می‌دادند.
.. ومن عمل صــلحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولـئک یدخلون الجنة...هر کس بدی کند، جز بمانند آن کیفر داده نمی‌شود؛ ولی هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد -خواه مرد یا زن- در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می‌شوند و در آن روزی بی‌حسابی به آنها داده خواهد شد.

← آیات مشابه


ان الله یدخل الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت جنت تجری من تحتها الانهـر.... خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهارپایان می‌خورند، و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست! .
.. من یؤمن بالله ویعمل صــلحا... یدخله جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم.این در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع (= روز رستاخیز) گردآوری می‌کند؛ آن روز روز تغابن است (روز احساس خسارت و پشیمانی )! و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را می‌بخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می‌کند، جاودانه در آن می مانند؛ و این پیروزی بزرگ است! .
.. ومن یؤمن بالله ویعمل صــلحا یدخله جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا.رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می‌کند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، از تاریکیها بسوی نور خارج سازد! و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد، او را در باغهایی از بهشت وارد سازد که از زیر (درختانش) نهرها جاری است، جاودانه در آن می‌مانند، و خداوند روزی نیکویی برای او قرار داده است!
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت لهم جنت تجری من تحتها الانهـر ذلک الفوز الکبیر.و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است؛ و این نجات و پیروزی بزرگ است!
ان الذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت اولـئک هم خیر البریة• جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ابدا.(امّا) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات ( خدا ) یند! •پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ همیشه در آن می‌مانند! (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ و این (مقام والا) برای کسی است که از پروردگارش بترسد!

وارثان بهشتی

[ویرایش]

مؤمنان ، وارثان بهشت محسوب می شوند.
قد افلح المؤمنون• الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.مؤمنان رستگار شدند؛ •(وارثانی) که بهشت برین را ارث می‌برند، و جاودانه در آن خواهند ماند!

بهره مند از بهشت با نهرهای جاری

[ویرایش]

مؤمنان، از بهشت با نهرهای جاری آن بهره مند می شوند و از آن نعمتها استفاده می کنند.
لیدخل المؤمنین والمؤمنـت جنت تجری من تحتها الانهـر...هدف (دیگر از آن فتح مبین) این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است، در حالی که جاودانه در آن می‌مانند، و گناهانشان را می‌بخشد، و این نزد خدا رستگاری بزرگی است!
یوم تری المؤمنین والمؤمنـت یسعی نورهم بین ایدیهم وبایمـنهم بشریکم الیوم جنت تجری من تحتها الانهـر..(این پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می‌نگری که نورشان پیش‌رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می‌کند (و به آنها می‌گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر (درختان) آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهید ماند! و این همان رستگاری بزرگ است! .

رستگاری مؤمنان

[ویرایش]

مؤمنان، با ورود به بهشت الهی رستگار می شوند.
لیدخل المؤمنین والمؤمنـت جنت... وکان ذلک عند الله فوزا عظیما.هدف (دیگر از آن فتح مبین) این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است، در حالی که جاودانه در آن می‌مانند، و گناهانشان را می‌بخشد، و این نزد خدا رستگاری بزرگی است!
یوم تری المؤمنین والمؤمنـت... بشریکم الیوم جنت تجری من تحتها الانهـر خــلدین فیها ذلک هو الفوز العظیم.(این پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان باایمان را می‌نگری که نورشان پیش‌رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می‌کند (و به آنها می‌گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها زیر (درختان) آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهید ماند! و این همان رستگاری بزرگ است!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۳۸.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۰.    
۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۵. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۶.    
۶. سبا/سوره۳۴، آیه۳۷.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۵.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۵۷.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۲۲.    
۱۰. نساء/سوره۴، آیه۱۲۴.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۴۲.    
۱۲. یونس/سوره۱۰، آیه۹.    
۱۳. هود/سوره۱۱، آیه۲۳.    
۱۴. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۳.    
۱۵. مریم/سوره۱۹، آیه۶۰.    
۱۶. مریم/سوره۱۹، آیه۶۱.    
۱۷. شوری/سوره۴۲، آیه۲۲.    
۱۸. زخرف/سوره۴۳، آیه۶۹.    
۱۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۷۰.    
۲۰. زخرف/سوره۴۳، آیه۷۲.    
۲۱. حدید/سوره۵۷، آیه۲۱.    
۲۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۳۵۹.    
۲۳. توبه/سوره۹، آیه۲۰.    
۲۴. توبه/سوره۹، آیه۲۱.    
۲۵. کهف/سوره۱۸، آیه۳۰.    
۲۶. کهف/سوره۱۸، آیه۳۱.    
۲۷. کهف/سوره۱۸، آیه۱۰۷.    
۲۸. طه/سوره۲۰، آیه۷۵.    
۲۹. طه/سوره۲۰، آیه۷۶.    
۳۰. حج/سوره۲۲، آیه۱۴.    
۳۱. حج/سوره۲۲، آیه۲۳.    
۳۲. حج/سوره۲۲، آیه۵۶.    
۳۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۵۸.    
۳۴. لقمان/سوره۳۱، آیه۸.    
۳۵. سجده/سوره۳۲، آیه۱۹.    
۳۶. غافر/سوره۴۰، آیه۴۰.    
۳۷. محمد/سوره۴۷، آیه۱۲.    
۳۸. تغابن/سوره۶۴، آیه۹.    
۳۹. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۱.    
۴۰. بروج/سوره۸۵، آیه۱۱.    
۴۱. بینه/سوره۹۸، آیه۷.    
۴۲. بینه/سوره۹۸، آیه۸.    
۴۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱.    
۴۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۴۵. فتح/سوره۴۸، آیه۵.    
۴۶. حدید/سوره۵۷، آیه۱۲.    
۴۷. فتح/سوره۴۸، آیه۵.    
۴۸. حدید/سوره۵۷، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۱۱، برگرفته از مقاله «بهشت مؤمنان»    


رده‌های این صفحه : ایمان | بهشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار