بهشت کافی‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهشت کافی ترجمه روضه کافی مرحوم کلینی ، که توسط جناب آقای حمید رضا آژیر در سال ۱۴۱۹ ق و ۱۳۷۷ ش به زبان فارسی ارائه شده است.


ساختار ترجمه

[ویرایش]

مترجم فهرستی از مطالب کتاب را در ابتدای ترجمه ی خود آورده که این فهرست مفصلتر از دیگر فهارسی است که بر این کتاب نوشته شده که برای احادیث آن به طور ریزتر، موضوعات مختلفی را آورده است.
وی بر اساس شماره گذاری روضه تصحیح محمد جعفر شمس الدین، و با حذف سلسله اسناد روایات ، اقدام به ترجمه روضه کرده و عنوان‌هایی را هم فارغ از متن عربی برگزیده است. از آوردن متن عربی احادیث خودداری کرده و تنها به آوردن متن آیات در ترجمه اکتفا نموده و آنها را در پاروقی ترجمه کرده است.

محتوا

[ویرایش]

روضه حاوی احادیثی پراکنده و به تعبیر مترجم آن، کشکولی از سخنان منسوب به ائمه است. و دلیل انتخاب آنها، تنوع مطالب و ملال آور نبودن، عنوان شده است. داستان، پند ، نکات اعتقادی، معجزه ، کرامت ، رفتار اخلاقی، بیان پاره‌ای از واقعیات، نامه‌هایی از ائمه ، ظهور امام زمان و نشانه آن، سخنانی از انبیا و گاه مباحثی فق، محور احادیث برگزیده را تشکیل می‌دهند.
وی سعی نموده است که در ترجمه خود از لغات روان و به دور از پیچیدگی استفاده نماید، و ترجمه‌ی ایشان بیشتر جنبه‌ی ترجمه‌ی مفهومی دارد.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب حدیثی شیعه
جعبه ابزار