بهلول (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بهلول ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

بهلول بن عمرو صیرفی، مشهور به دانا، عاقل یا مجنون، نام شخصیتی نیمه افسانه‌ای که در ادبیات عامیانۀ ایران
محمدتقی بهلول، از علمای مبارز معاصر
بهلول بن راشد، بُهلول بن راشد، ابوعمرو حجری، محدّث مالکی مغرب در قرن دوم
بهلول بهجت افندی، بهجت افندی، بهلول، فقیه ، مورخ و فیلسوف قرن سیزدهم و چهاردهم
بهلول شیبانی، سرداری دلیر و اهل موصل و شورشی بر علیه هشام بن عبدالملک
حزام بهلول، از قاریان و مبلغان یمن در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
بهلول (فرمانروا)، بُهْلول، یا بَهلول، نام ۳ تن از فرمانروایان برجستۀ کُرد
بهلول لودی، سلطان دهلی و سرسلسلۀ لودیان در شبه قارۀ هند
بهلول بن الوندبیگ، از خاندان کرد سلیمانیه از امرای بر میافارقین (شهری در ۱۲فرسنگی شمال دیاربکر)
بهلول بن امیرفریدون، یکی از سرسپردگان سلسله صفوی
بهلول بن امیرجمشید، یکی از امرای طایفۀ دُنبلی
بهلول (هفته‌نامه)، هفته‌نامه‌ای انتقادی و طنزآمیز همراه با کاریکاتور و مدافع و ناشر افکار حزب دمکراترده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار