بهمنیار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهمنیار ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بهمنیار بن مرزبان، فیلسوف مشائی قرن پنجم و شاگرد مشهور ابن سینا
احمد بهمنیار، ادیب و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار