بهمن بن جاذویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهمن بن جاذویه، ملقب به «ذوالحاجب» سردار ایرانی بود که در جنگ قادسیه به سال ۱۴ هجری قمری کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بهمن بن جاذویه، ملقب به «ذوالحاجب» سردار ایرانی و حاکم اصفهان بود که در جنگ قادسیه به سال ۱۴ هجری قمری برای مبارزه با قعقاع بن عمرو به میدان رفت و قعقاع او را کشت.
[۲] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۴۵۵.    
۲. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۲، ص۳۱۳.
۳. یوسفی، محمد‌هادی، موسوعة التاریخ الاسلامی، ج۴، ص۲۴۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۸.


جعبه ابزار