بوزجانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبوزجانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالوفا بوزجانی، بوزجانی، ابوالوفا، محمد بن محمد بن یحیی بن اسماعیل بن عباس، ریاضیدان و ستاره شناس برجسته ایرانی قرن چهارم
ابوذر بوزجانی، بوزجانی، ابوذر، زاهد کَرّامی و شاعر پارسی‌گوی قرن چهارم از مردم بوزْجان
درویش‌علی بوزجانی، بوزجانی، درویش‌علی، صوفی خراسانی قرن دهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار