بو (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبو ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بو (رایحه)، به معنی رایحه قابل استشمام
برگ‌بو، به عربی غار، درخت یا درختچه ای از تیره غاریان، به نام علمی لائوروس نوبیلیس، به بلندی ۶ـ ۱۸ متر، همیشه سبز، بومی ناحیه مدیترانه
با، یا «بو» کلمه‌ای در آغازِ نامِ افراد و در مرحله ثانوی، نام خاندان‌های رایج در جنوب عربستان، خاصه در میان سادات و مشایخ حضرموت، مانند باعَبّاد، باعَلَوی، بافَضل و ...


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار