بکار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکار ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بکار بن قتیبه، بَکّار بن قُتیبه، ابوبکر، قاضی مصر، محدّث و فقیه حنفی
بکار بن عبدالله، از شخصیت‌های‌ سیاسی ‌ وابسته‌ به‌ حکومت‌ عباسیان
بکار بن حسن عنبری فقیه اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار