بکتاش (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکتاش ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

بکتاش ولی، صوفی قرن هفتم و بنیانگذار طریقت بکتاشیه
بکتاش اصفهانی، از عرفای ساکن اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار