بکر بن محمد آدمی شیرازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبکر بن محمد بن اسحاق آدمی شیرازی، از محدثین قرن سوم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بکر بن محمد بن اسحاق آدمی شیرازی، از محدثین قرن سوم هجری است. وی به اصفهان آمده و در سال ۲۹۲ق وفات نمود.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۷۷.    


جعبه ابزار