بکر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بکر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بکر(شتر جوان)، به فتح باء و سکون کاف استفاده شده در معنای شتر جوان
بکر (استعمال نشده)، به کسر باء و سکون کاف در معانی استعمال نشده (تازه و نو)
باکره، غیرمحصن و نیز دوشیزه (باکره)
اتحادیه بکر بن وائل، نام اتحادیه‌ای قدیمی متشکل از قبایل عربِ مرکز، مشرق ، و پس از آن‌ها اعراب شمال جزیرة‌العرب

بکر بن حی تیمی، بکر پسر حَیّ تیمی شهید والامقام پیکار عاشورا، از قبیله بنی ‌تیم الله بن ثعلبه
بکر بن عبدالله مزنی‌بصری، مکنّی به ابوعبدالله، محدث و فقیه قرن اول و دوم
بکر بن علی، یکی از فرزندان امام علی (علیه‌السلام)
بکر بن محمد، بَکْرِ بْن‌ِ مُحَمَّدِ بْن‌ِ عَلاءِ قُشِیْری، ابوالفضل‌ ربیع‌الاول‌ ۴۴/ ژوئیه ۵۵، فقیه‌ و قاضی‌ مالکی‌ مصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار