بیان التنزیل‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیان التنزیل‌ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

بیان التنزیل‌ (نسفی)، به زبان فارسی ، یکی از آثار مهم عزیز الدین نسفی، در عرفان عملی و عرفان نظری
بیان التنزیل (ابن شهرآشوب)، اثر رشـیـدالـدیـن ابوعبداللّه محمد (۴۸۹ - ۵۸۸ ق) فرزند علی بن شهر آشوب سروی مازندرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار