بیرجندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیرجندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدابراهیم حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
رئیس‌حسن بیرجندی، منشی، تاریخ‌نگار و شاعر اسماعیلی
سیدمحمد بیرجندی تدین، از چهره‌های سیاسی و فرهنگی اواخر دوره قاجار و دوران پهلوی
محمدباقر بیرجندی، شاگرد میرزا حبیب‌الله رشتی، میرزای شیرازی و میرزا حسین نوری و از مشایخ روایت آیت‌الله مرعشی نجفی
محمدحسن ربانی بیرجندی‌، از علمای معاصر شیعه
محمدهادی بیرجندی هادوی، فقیه و شاعر امامی قرن سیزدهم و چهاردهم
ملاعبدالعلی بن محمد بیرجندی، ریاضیدان و منجم سده‌های نهم و دهم
گویش بیرجندی، یکی از لهجه‌های فارسی نو در شهرستان بیرجند، در جنوب خراسان
اسماعیل بن محمدجعفر قائنی بیرجندی اصفهانی، از حکما و عرفای اصفهان در نیمه اوّل قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار