بیع مرابحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففروش کالا به بیشتر از قیمت خرید آن با اعلام بهای کالای خریداری شده را بیع مرابحه گویند. از آن در باب تجارت سخن رفته است.


تعریف بیع مرابحه

[ویرایش]

بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد.
[۱] مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۰۰۲


شرایط بیع مرابحه

[ویرایش]

صحت بیع مرابحه وابسته به شروطی است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:

← اطلاع دو طرف از قیمت و سود و غیره


در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید (رأس‌المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه‌هایی که فروشنده برای حمل‌ونقل کالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهی داشته باشند.
بنابراین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغی که خریده‌ام به اضافۀ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قیمت خرید معلوم نیست.

← وجوب اخبار خریدار از قیمت و هزینه‌ها


بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌های پرداختی را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اخبار از قیمت خرید دروغ بگوید مشتری- بنا به قول مشهور- بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتی که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.

← فروختن بعض از مجموعه به بیع مرابحه


اگر کسی مجموعه‌ای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمت‌گذاری کند، مگر آنکه حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.

← فروش کالای نسیه به بیع مرابحه


اگر فروشنده، کالایی را که به صورت نسیه خریده است بدون آنکه به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در اینکه برای مشتری نیز مشابه مقدار زمانی که جهت پرداخت قیمت برای فروشنده است، ثابت می‌شود یا آنکه وی تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر می‌باشد، اختلاف است.

← نسبت دادن سود به رأس‌المال


در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس‌المال- که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده- مکروه است؛ بدین صورت که بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ لیکن اگر بگوید این کالا را به ۱۱۰ تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت بر طرف می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۰۰۲
۲. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۰-۲۰۱.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۷.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۷.    
۵. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۲-۲۰۵.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۲، ص۱۹۷.    


رده‌های این صفحه : اقسام بیع | بیع | فقه | معاملات
جعبه ابزار