بیهقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیهقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحسن بیهقی، حجةالدین، ظهیرالدین و فریدالدین و فرید خراسان
احمد بن حسین بیهقی، محدث و فقیه شافعی سده پنجم
احمد بن علی بیهقی، معروف به بوجعفرک، از دانشمندان بلندپایه لغت، نحو، قرائت و تفسیر در سده‌های پنجم و ششم
احمد بن محمد بیهقی، مشهور به امیرک بیهقی، صاحب برید بلخ در زمان سلطان مسعود غزنوی
علی بن ابی‌القاسم بیهقی، مشهور به ابن فُندُق و فرید خراسان، عالم، تاریخ نگار، ادیب، منجّم، متکلم، فقیه و شاعر سده ششم
محمد بن شعیب بیهقی، بیهقی، ابوالحسن محمد بن شُعَیب نیشابوری، فقیه و مدرس شافعی در سده سوم و چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار