بیکندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیکندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بیکندی (نسبت)، شهرت و نسبت چند تن از راویان و محدّثان قرن های دوم تا چهارم هجری
ابوجعفر بیکندی، بِیْکَنْدی، ابو جعفر محمد بن احمد بخاری حنفی (۳۹۲ یا ۳۹۴-۴۸۲ق/۱۰۰۲یا ۱۰۰۴-۱۰۸۹م)، محدث ، فقیه و متکلم معتزلی
ابوعبدالله بیکندی، بِیْکَندی، ابوعبدالله محمد بن سلام بن‌ فرج بخاری (د صفر ۲۲۵/ د سامبر۸۳۹)، محدث اهل ماوراءالنهر و استاد بخاری، صاحب صحیح


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار