تئاتر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تئاتر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تئاتر (هنر نمایشی)، تِئاتْر، کلمه‌ای یونانی که از تئاترون، به معنای مکان دیدن و جایگاه تماشا و استعمال امروزی به دو معنای تالار اجرا و عناصر اجرای نمایش
تئاتر (نشریه)، نخستین نشریۀ ویژۀ تئاتر به زبان فارسی در موضوع مسائل اجتماعی و سیاسی با نگاهی طنزآمیز و منتقدانه در قالب نمایش‌نامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار