تائیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتائیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اضافه به معانی ذیل استعمال شده باشد:

تائیه ابن‌عامر، تائیه ابن عامر (یا ذات الانوار)، قصیده‌ای عرفانی به عربی سروده ابوالفضل عزالدین عامربن عامر بصری، حکیم و عارف و ادیب قرن هشتم
تائیه ابن‌فارض، تائیه ابن فارِض، معروف به نظم‌السلوک یا نظم‌الدُرّ، قصیده‌ای عرفانی در احوال و مراتب سلوک، سروده ابن فارِض


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار