تالف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تالف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تالف، تالف یا تألف به معنای دوستی و رفاقت و برقرار کردن ارتباط عاطفی با یکدیگر
تالف (حدیث)، تالف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از جمله الفاظ ذم راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار