تبت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تبت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:
سوره تبت، صد و یازدهمین سوره از قرآن کریم ، دارای ۵ آیه ، ۲۴ کلمه و ۸۱ حرف
تبت (سرزمین)، سرزمینی در آسیای مرکزی، واقع در فلات تبت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار