تبریزی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبریزی ممکن است اشاره به اشخاص ذیل باشد:

سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی، از علما و عرفای بزرگ شیعه
احمد بن محمد تبریزی، مورخ و شاعر نیمه اول قرن هشتم
ابوطالب تجلیل تبریزی، از فقهای مشهور قم
امین‌الله تبریزی، فقیه شافعی و صاحب المختصر فی الفروع
بابافرج تبریزی، از بزرگان صوفیه تبریز در قرن ششم
بدرالدین تبریزی، معمارِ مقبره جلال الدین رومی (مولوی) و از جمله دانشمندان قرن هفتم
محمدکاظم اسرار تبریزی‌، از شعرای معروف قرن سیزدهم
بدیع‌الزمان بن علیرضا تبریزی، خوشنویس و شاعر قرن یازدهم
تاج‌الدین تبریزی، محدث و فقیه شافعی با گرایش‌های صوفیانه
جلال‌الدین تبریزی، از مشایخ‌ سلسله‌ سهروردیه‌ در قرن‌ هفتم‌
میرزاعلی ثقة‌الاسلام تبریزی، عالم دینی و نویسنده و مبارز مشروطه خواه آذربایجانی
حاج ملاعلی تبریزی، مشهور به واعظ خیابانی، عالم و ادیب و واعظ شیعی برجسته قرن چهاردهم
محمد مجذوب تبریزی، از علمای معروف قرن یازدهم هجری
میرزاجعفر بن علی تبریزی، از نخستین استادان خط نستعلیق در قرن نهم و خطاط شاهنامه بایسنغری
میرزا محمدرضی بنده تبریزی، متخلص به بنده، ادیب، شاعر، مورخ و خوشنویس اوایل عصر قاجاریه
محمدباقر بن علی تبریزی اصفهانی، از علماء قرن دوازدهم هجری در اصفهان
میرزاباقر تبریزی اصفهانی، معروف به «ایبک» شاعر ادیب فاضل در اصفهان
باقر قاضی‌زاده تبریزی اصفهانی، معروف به «قاضی‌زاده عباس‌آباد» عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران اواخر عهد صفویه در اصفهان
احمد بن علی مجتهدی تبریزی اصفهانی، از اساتید دانشگاه اصفهان در رشته جغرافیای انسانی
سیدحسین چادردوز تبریزی اصفهانی، از خوشنویسان هنرمند در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار