تبیع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبیع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا در اسم برای اشخاص ذیل باشد:

تبیع (گوساله)، گوساله یک ساله

تبیع بن عامر حمیری، تُبَیع بن عامر حِمْیَری (ابو عامرِ حِمْصی)، محدّث قرن اول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار