تتوی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتتوی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمدمعین تتوی، تَتَّوی، محمدمعین بن محمدامین، عالم و فقیه و صوفی قرن دوازدهم در شبه قاره
احمد تتوی، تَتَوی‌، احمد بن‌ نصرالله‌ فاروقی‌ (د ۹۹۶ق‌/ ۱۵۸۸م‌)، معروف‌ به‌ قاضی‌ احمد یا ملااحمد تتوی‌، تاریخ‌نویس‌ عصر تیموریان‌ هند
محمدهاشم تتوی، تَتَّوی، محمدهاشم بن عبدالغفور سندی بهرامپوری حنفی، عالِم و مؤلف هندی در قرن دوازدهم
میرعلی‌شیر قانع‌تتوی، مورخ و شاعر فارسی‌گوی شبه قاره هند در قرن دوازدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار