تحریر المجلة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف و متوفای سال ۱۳۷۳ هجری قمری می‌باشد.


موضوع نگارش

[ویرایش]

این کتاب در موضوع فقه و برای تدریس در رشته حقوق دانشکده حقوق بغداد نگاشته شده است.

شیوه نگارش

[ویرایش]

مؤلف از فقهای بزرگ شیعه و از نویسندگان قوی در رشته فقه شیعه و قوانین حقوقی فقه می‌باشد. وی مباحث علم فقه را با زبانی گویا و قوی و با نظمی زیبا در این کتاب به رشته تحریر در آورده است.

مباحث کتاب

[ویرایش]

این کتاب شامل مباحث زیر می‌باشد: قواعد بیع و سائر عقود، احکام شروط، قواعد و احکام خیارات، دین، رهن ، ضمان ، اقرار، معاملات، کفالت ، حواله ، امانت ، هبه ، غصب و اتلاف، حجر ، اکراه ، شفعه ، انواع شرکت، وکالت ، صلح و ابراء، اقرار، دعوی، بینات و تحلیف ، قضاء، نکاح ، طلاق ، دین، وصیت و وقف.
این کتاب در دو جلد آمده است: جلد اول در ۳۳۲ صفحه و جلد دوم در ۱۱۸ صفحه.

انگیزه نگارش

[ویرایش]

مؤلف در آغاز کتاب می‌فرماید: فقد تکرر علی الطلب من بعض الشباب المهذب من طلاب الحقوق ان الکتب وجیزا فی الاحوال الشخصیة و المعاملات المالیة علی طریقة فقه الامامیة و لما کانت (مجلة العدلیة) او مجلة الاحکام هی الکتاب المقرر تدریسه فی معاهد الحقوق من زمن الاتراک الی الیوم نظرت فیه فوجدته مع حسن ترتیبه و تبویبه، و غزارة مادته محتاجا الی التنقیح و التحریر، و الاشارة الی ما فیه من الزیادة و التکریر، و بیان مدارک بعض القواعد و الفروع».
[۱] تحریر المجلة، محمد حسین آل کاشف الغطاء، ج۱، قسم۱، ص۳.
برخی از دانشجویان رشته حقوق از من درخواست کردند تا کتابی مختصر در بیان احوال شخصی و معاملات مالی به شیوه فقه شیعه به نگارش درآورم. با توجه به اینکه کتاب مجلة العدلیة یا مجلة الاحکام کتاب درسی رشته حقوق در دانشکده‌های حقوق از زمان حکومت ترکان عثمانی تا امروز بوده آنرا کتابی خوب، مرتب و دارای مطالبی ارزشمند دیدم ولی با این وجود دارای نقائص، تکرار و مطالب اضافی و نیازمند به بیان مدارک برخی قواعد و فروع یافتم لذا این کتاب را به رشته تحریر در آوردم.

معرفی کتاب

[ویرایش]

آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاب می‌فرماید: «و هو من اهم آثاره، الفه بعد ان رای مجلة العدلیة او مجلة الاحکام المقرر تدریسها فی کلیة الحقوق ببغداد من زمن الاتراک و رای فیها نقصانا و زیادة و حاجة الی التنقیح و التحریر، فالف هذا الکتاب الذی یعرف قدره و جلالة مؤلفه من تبحر فی الفقه». این کتاب از مهمترین آثار مؤلف می‌باشد. وی بعد از دیدن کتاب مجلة العدلیة یا مجلة الاحکام که برای تدریس در دانشکده حقوق تهیه شده بود، تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. کتاب مجلة العدلیة در زمان حکومت ترکان عثمانی بر عراق برای تدریس در دانشکده حقوق تهیه شده بود. کتاب مجلة العدلیة دارای نقائص و اضافات و نیاز به تحقیق و بررسی و نگارش دوباره داشت لذا ایشان تصمیم به نگارش کتاب حاضر گرفته‌اند. این کتاب دلیلی روشن بر مقام و منزلت علمی مؤلف آن می‌باشد.
[۲] موسوعة طبقات الفقهاء، شیخ جعفر سبحانی، ج۱۴، قسم۲، ص۶۸۵.


نسخه شناسی

[ویرایش]

نسخه حاضر در برنامه ناشر آن مکتبه مرتضویه تاریخ نشر سال ۱۳۵۹ هجری قمری است. چاپ اول در شهر نجف اشرف، به زبان عربی، در قطع وزیری و در ۵ جلد آمده است. نسخه‌ای از این چاپ در کتابخانه نجاح در شهر تهران و کتابخانه فیروزآبادی در شهر قم موجود می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر المجلة، محمد حسین آل کاشف الغطاء، ج۱، قسم۱، ص۳.
۲. موسوعة طبقات الفقهاء، شیخ جعفر سبحانی، ج۱۴، قسم۲، ص۶۸۵.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع فقه اهل بیت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار