تحیت بر هارون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با تحیت حضرت هارون علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


تحیت خداوند بر حضرت هارون

[ویرایش]

سلام ویژه خداوند بر هارون علیه‌السلام:
«سلـم علی موسی وهـرون؛ سلام بر موسی و هارون !»

← سبب تحیت بر حضرت هارون


احسان و نیکوکاری هارون علیه‌السلام، سبب تحیت خداوند بر وی :
«سلـم علی موسی وهـرون • انا کذلک نجزی المحسنین؛ سلام بر موسی و هارون ! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۶.    
۳. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۰.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیه۱۲۱.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهگ قرآن، ج۷، ص۴۳۲، برگرفته از مقاله «تحیت بر هارون علیه‌السلام»    


رده‌های این صفحه : تحیت | حضرت هارون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار