تداخل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتداخل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تداخل (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و به معنای دو قضیه مختلف در کم و متحد در ساير امور
تداخل (فقه)، از اصطلاحات علم فقه و به معنای داخل شدن چیزی در چیزی دیگر، بدون افزایش حجم و مقدار آن و همچنین فانی شدن عدد بزرگ‌تر توسط عدد کوچک‌تر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار