تداعی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تداعی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تداعی (روان‌شناسی)، از اصطلاحات به کار رفته در روان‌شناسی، به معنای زنده کردن و حاضر ساختن آموخته‌ها و رویدادهای گذشته در ذهن
تداعی (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه در باب قضاء، به معنای مدّعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار