تدلیس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتدلیس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تدلیس (فقه)، انجام کارهای نیرنگ‌آمیز در معامله طرفینی
تدلیس (حدیث)، پوشاندن عیب و ضعف سندِ روایت توسط راوی
تدلیس (شهر)، تَدَلّیس، یا تَدّلِس، امروزه دلس، شهری کهن در شمال الجزایر واقع در کرانۀ دریای مدیترانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار