تذکرة الاولیاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتذکرة الاولیاء ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تذکرة‌الاولیاء (عطار نیشابوری)، کتابی عرفانی در شرح احوال بزرگان اولیا و مشایخ صوفیه به فارسی
تذکرة الأولیاء (منال یمنی)، به زبان عربی، به قلم دکتر منال الیمنی عبد العزیز، معرب «تذکرة الاولیاء» عطار نیشابوری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار