تذکیه حیوان خفه شده (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن شرط حلیت حیوان خفه شده، تذکیه است.


شرط حلیت حیوان خفه شده

[ویرایش]

تذكيه حيوان خفه شده قبل از مردن، موجب حلیّت آن:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ... وَالْمُنْخَنِقَةُ ... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ...؛بر شما حرام شده است ... و حیوانات خفه شده، ... مگر آنکه (بموقع به آن حیوان برسید، و) آن را سرببرید....»
«المنخنقة» حیوان خفه شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج‌۵، ص۲۶۸.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۶۰، «خنق».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۴۴۵، برگرفته از مقاله «تذکیه حیوان خفه شده».    


رده‌های این صفحه : تذکیه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار