تذکیه حیوان دریده شده (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن شرط حلیت حیوان دریده شده، تذکیه است.


حکم حیوان دریده شده

[ویرایش]

تذكيه حیوان دريده شده از سوى درندگان قبل از مردن، موجب حلیّت آن:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ... وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ...؛بر شما حرام شده است ... و باقیمانده صید حیوان درنده مگر آنکه (بموقع به آن حیوان برسید، و) آن را سرببرید....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص۵۲۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۴۴۶، برگرفته از مقاله «تذکیه حیوان دریده شده».    


رده‌های این صفحه : تذکیه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار