تذکیه شتر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذکر نام خدا هنگام نحر، موجب تذکیه و حلیت گوشت شتران می شود.


معنای نحر

[ویرایش]

نحر از نظر لغت گودی زیر گردن بالای سینه را می‌گویند و چون طریق کشتن شتر آن است که کارد را بعد از روی به قبله کردن شتر و گفتن نام خدا در این گودی فرو برند تا بر اثر آن شتر کشته شود لذا درباره شتر تعبیر به نحر کردن می‌نمایند و اگر در حال اختیار به غیر این طریق او را بکشند پاک و تزکیه نمی‌شود و خوردن گوشت آن حلال نمی‌شود.

آیه مورد بحث

[ویرایش]

والبدن جعلنـها لکم من شعـئر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر...(و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم؛ در آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانی کردن) در حالی که به صف ایستاده‌اند بر آنها ببرید؛ و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت (و جان دادند)، از گوشت آنها بخورید، و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید! این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم، تا شکر خدا را بجا آورید. )" بدن" (بر وزن قدس) جمع" بدنة" (بر وزن عجله) به معنی شتر بزرگ و چاق و گوشت دار است، و از آنجا که چنین حیوانی برای مراسم قربانی و اطعام فقرا و نیازمندان مناسبتر است مخصوصا روی آن تکیه شده، و گرنه می‌دانیم چاق بودن حیوان قربانی از شرائط الزامی نیست. همین مقدار کافی است که لاغر نبوده باشد.

آداب نحر شتر

[ویرایش]

بستن دو دست شتر از مچ تا زانو در حال ایستاده، از آداب تذکیه و نحر شتر است.
والبدن جعلنـها لکم من شعـئر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۸۵.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۱۴، ص۱۰۶.    
۴. حج/سوره۲۲، آیه۳۶.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۴، ص۵۲۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۴۴۶، برگرفته از مقاله «تذکیه شتر».    


رده‌های این صفحه : شتر | صید و ذباحه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار