تربتی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتربتی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اختیارالدین تربتی، اِخْتیارُالدّین تُرْبَتی، حسن بن غیاث الدین حسینی مشهور به قاضی اختیار، قاضی ، فقیه ، ادیب و شاعر (در ۹۲۸ق /۱۵۲۲م)
حسین تربتی، تربتی، حسین، از علمای امامیه در قرن سیزدهم، صاحب آثاری در فقه و کلام و اصول و حدیث
ملاعباس تربتی، از علما و عرفای نامور خراسان در قرن چهاردهم هجری قمری
حسینعلی راشد تربتی، فرزند ملا عباس تربتی، عارف نامور خراسان، از علما و حکمای شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار