ترتیب مصحف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترتیب مصحف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترتیب مصحف امام صادق، ترتیب چینش سوره‌ها در مصحف منسوب به امام صادق علیه‌السّلام
ترتیب مصحف ابی بن کعب، ترتیب سوره‌ها در مصحف ابی بن کعب
ترتیب مصحف عبدالله بن عباس، ترتیب سوره‌ها در مصحف ابن عباس
ترتیب مصحف عبدالله بن مسعود، ترتیب سوره‌ها در مصحف ابن مسعود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار