ترجمه‌های قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترجمه‌های مختلفی به زبان‌های زنده دنیا از قرآن کریم صورت گرفته است:ترجمه‌های فارسی قرآن

[ویرایش]

ترجمه قرآن (مشکینی)، ترجمه قرآن کریم مترجم: آیة الله علی مشکینی
ترجمه قرآن (مکارم)، ترجمه قرآن مجید مترجم: آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
ترجمه قرآن (آیتی)، ترجمه قرآن مجید مترجم: عبد المحمد آیتی
ترجمه قرآن (اشرفی)، ترجمه قرآن مترجم: محمود اشرفی
ترجمه قرآن (الهی قمشه‌ای)، ترجمه قرآن کریم مترجم: مهدی محیی الدین الهی قمشه‌ای
ترجمه قرآن (انصاری)، ترجمه قرآن کریم مترجم: مسعود انصاری
ترجمه قرآن (انصاریان)، قرآن کریم با ترجمه حسین انصاریان
ترجمه قرآن (برزی)، ترجمه قرآن کریم مترجم: اصغر برزی
ترجمه قرآن (پاینده)، ترجمه قرآن کریم مترجم: ابوالقاسم پاینده
ترجمه قرآن (پورجوادی)، ترجمه قرآن مجید مترجم: کاظم پورجوادی
ترجمه قرآن (تشکری)، ترجمه منظوم قرآن مترجم: شهاب تشکری آرانی
ترجمه قرآن (حلبی)، ترجمه قرآن مجید مترجم: علی اصغر حلبی
ترجمه قرآن (خواجوی)، قرآن کریم با ترجمه محمد خواجوی
ترجمه قرآن (دهلوی)، ترجمه قرآن کریم مترجم: شاه ولی الله دهلوی
ترجمه قرآن (رضایی)، قرآن کریم با ترجمه دکتر رضایی
ترجمه قرآن (شعرانی)، ترجمه قرآن کریم مترجم: میرزا ابو الحسن شعرانی
ترجمه قرآن (طاهری)، قرآن مبین (ترجمه) مترجم: مهندس علی اکبر طاهری قزوینی
ترجمه قرآن (جلال‌الدین فارسی)، قرآن کریم با ترجمه جلال‌الدین فارسی
ترجمه قرآن (فولادوند)، ترجمه قرآن مجید مترجم: استاد محمد مهدی فولادوند
ترجمه قرآن (کاویانپور)، ترجمه قرآن مجید مترجم: احمد کاویان پور
ترجمه قرآن (مجتبوی)، ترجمه قرآن مترجم سید جلال‌الدین مجتبوی
ترجمه قرآن (مجد)، ترجمه منظوم اميد مجد
ترجمه قرآن (مصباح‌زاده)، ترجمه قرآن مترجم: عباس مصباح زاده
ترجمه قرآن (معزی)، ترجمه قرآن مجیدمترجم: محمد کاظم معزی
ترجمه قرآن (نوبری)، ترجمه قرآن مجید مترجم: حاج عبد المجید (صادق) نوبری
ترجمه قرآن (یاسری)، ترجمه قرآن مجید مترجم: مرحوم آیة الله شیخ محمود یاسری
ترجمه قرآن( ارفع)، ترجمه قرآن کریم مترجم: سید کاظم ارفع
گلی از بوستان خدا (ترجمه قرآن)، ترجمه قرآن کریم مترجم: توسط آقای سید مهدی حجتی


ترجمه‌های غیرفارسی قرآن

[ویرایش]

ترجمه‌های آراگنی قرآن، ترجمه اسپانیولی قرآن مشهور به ترجمه‌های آراگنی قرآن
ترجمه‌های آسیایی قرآن، ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های ساکنین منطقه آسیا
ترجمه‌های آفریقایی قرآن، ترجمه قرآن به زبان آفریقایی
ترجمه‌های آلبانیایی قرآن، ترجمه قرآن به زبان آلبانیایی
ترجمه‌های آلمانی قرآن، ترجمه قرآن به زبان آلمانی
ترجمه‌های آمریکایی قرآن، قرآن ترجمه شده به دست مترجمان آمریکایی
ترجمه‌های اردوی قرآن، ترجمه قرآن به زبان اردو
ترجمه‌های اروپایی قرآن، ترجمه قرآن به یکی از زبان‌های رایج در سطح قاره اروپا
ترجمه‌های اسپانیایی قرآن، ترجمه‌های اسپانیایی قرآن
ترجمه‌های اسپرانتویی قرآن، ترجمه قرآن به زبان ساختگی «اسپرانتو»
ترجمه‌های استونیایی قرآن، ترجمه قرآن به زبان استونیا
ترجمه‌های اندونزیایی قرآن، قرآن‌های ترجمه شده به زبان اندونزیایی
ترجمه‌های انگلیسی قرآن، ترجمه قرآن به لهجه‌های مختلف انگلیسی
ترجمه‌های اوگاندایی قرآن، ترجمه قرآن به زبان آفریقایی اوگاند
ترجمه‌های ایتالیایی قرآن، ترجمه قرآن به زبان ایتالیایی
ترجمه‌های ایرلندی قرآن، ترجمه قرآن به زبان مردم ایرلند، از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های ایسلندی قرآن، ترجمه‌های ایسلندی قرآن
ترجمه‌های باسکی قرآن، قرآن ترجمه شده به زبان «باسک» از مناطق تحت نفوذ اسپانیا
ترجمه‌های بلغاری قرآن، ترجمه قرآن به زبان بلغاری، از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های بنگالی قرآن، قرآن ترجمه شده به زبان بنگالی، از زبان‌های هند و آریایی
ترجمه‌های بوشناقی قرآن، ترجمه‌های بوشناقی قرآن
ترجمه‌های بوهیمی قرآن، ترجمه قرآن به زبان بوهیمی، از نواحی چک و اسلواکی
ترجمه‌های پرتغالی قرآن، ترجمه قرآن به زبان پرتغالی، از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های پشتو قرآن، قرآن ترجمه شده به زبان پشتویی، از زبان‌های هند و ایرانی و هند و اروپایی
ترجمه‌های مالزیایی قرآن، قرآن ترجمه شده به زبان مالی (مالزیایی) از زبان‌های استرونیزی
ترجمه‌های مجاری قرآن، ترجمه قرآن به زبان مجاری، از زبان‌های اورال-آلتایی
ترجمه‌های نروژی قرآن، قرآن ترجمه شده به زبان نروژی، از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های وولوف قرآن، ترجمه قرآن به زبان وولوف، زبان اکثریت مردم سنگال
ترجمه‌های نیروبی قرآن، قرآن ترجمه شده به لهجه نیروبی، از زبان‌های آفریقایی
ترجمه‌های هلندی قرآن، ترجمه قرآن به زبان هلندی، از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های هندی قرآن، ترجمه قرآن به زبان هندی از خانواده هند و ایرانی از زبان‌های هند و اروپایی
ترجمه‌های هوسایی قرآن، قرآن‌های ترجمه شده به زبان هوسا ، یکی از زبان‌های معروف آفریقای غربی
ترجمه‌های یونانی قرآن، ترجمه قرآن به زبان یونانی، از شاخه زبان‌های هند و اروپایی

ترجمه‌های قرآن با انگیزه‌های خاص

[ویرایش]

ترجمه‌های مسلمانان، قرآن‌های ترجمه شده توسط مترجمان مسلمان با توجه به مبانی اسلام و قرآن
ترجمه‌های اهل سنت قرآن، ترجمه‌هایی از قرآن با دیدگاه‌های تاریخی، کلامی و فقهی اهل سنت
ترجمه‌های مستقل قرآن، ترجمه‌های مجزا از شرح و تفسیر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار