ترجیع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ترجیع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترجیع (فقه)، به معنای تکرار قسمتی از اذان و به معنای گردانيدن آواز در گلو (چهچهه زدن)
ترجیع (ادبیات)، شعر تقسیم شده دارای قوافی مختلف و وزن واحد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار