ترصیع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ترصیع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترصیع (علم بدیع)، از اصطلاحات علم بدیع، به‌معنای مطابقت وزن و حروف در نظم و نثر با قرینه
ترصیع (ادبیات فارسی)، از آرایه‌های ادبی در ادبیات فارسی و ابزاری برای موسیقی درونی شعر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار