ترقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ترقی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ترقی و تدلی، از اصطلاحات ادبی و از اصطلاحات کاربردی در قرآن کریم به معنای رعایت ترتیب از پایین به بالا و برعکس؛ از اسباب تقدیم و تاخیر
ترقی (نشریه)، عنوان دو نشریه سیاسی و اجتماعی در دوره مشروطه و دهه بیست


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار