ترمذی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترمذی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن احمد ترمذی، محدّث و فقیه شافعی در قرن سوم
‌• ابوعیسی ترمذی، محدّث مشهور اهل سنّت در قرن سوم و نویسنده کتاب الجامع‌الصحیح معروف به سنن ترمذی، از صحاح ستّه
‌• سیدبرهان‌الدین محقق ترمذی، عارف سده هفتم
‌• محمد بن علی ترمذی، ملقب به حکیم، محدّث، مؤلف و از عرفای بزرگ قرن سومرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار