ترکه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ترکه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی


ترکه (فقه)، به معنای اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و دارای کاربردهای فقهی در ابوابی مانند طهارت، زکات، خمس، دین، تفلیس، حجر، وصیت و ارث

اعلام و اشخاص


آل ترکه، از خانواده‌های نامی دین و دانش در ایران، دارای معروفیت دو قرن در اصفهان

علی یزدی ترکه اصفهانی، از دانشمندان قرن دهم هجری در اصفهان
جلال‌الدین محمد ترکه اصفهانی، از بزرگان آل ترکه در اصفهان و از معاصران شاه عبّاس صفوی
خواجه افضل‌الدین محمد صدر ترکه اصفهانی، یکی از سرشناسان سلسله آل ترکه در قرن نهم هجری
خواجه حبیب‌اللّه ترکه اصفهانی، از دانشمندان و قضات اصفهان در قرن دهم هجری
خواجه قاسم‌علی ترکه اصفهانی، از صاحب‌منصبان عهد صفویّه
ضیاءالدین علی ترکه اصفهانی، از علما و شعرای اصفهان در قرن ده هجری
ابوالهادی ترکه اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن یازدهم هجری
صائن‌الدین علی بن محمد ترکه اصفهانی، از معروف‌ترین افراد آل ترکه و از دانشمندان قرن نهم هجری در اصفهان
خواجه عنایت ترکه اصفهانی، از طائفه آل ترکه و برادر خواجه قاسم‌علی ترکه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار