تزیین اعمال دشمنان خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان ، تزیین دهنده اعمال و عقاید ناروا برای دشمنان خدا می باشد.


شیطان تزیین دهنده اعمال و عقاید

[ویرایش]

شیطان، تزیین دهنده اعمال و عقاید ناروا برای دشمنان خدا می باشد: «ویوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون• وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم...» به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می‌برند، و صفوف پیشین را نگه می‌دارند تا صفهای بعد به آنها ملحق بشوند! • ما برای آنها همنشینان (زشت سیرتی) قرار دادیم، و آنها زشتیها را از پیش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند... .

مجازات کفر و فسوق

[ویرایش]

کلمه قیضنا از مصدر تقییض است، و تقییض به طوری که در مجمع البیان آمده، در اصل به معنای تبدیل بوده، و کلمه قرناء جمع قرین است، که معنایش معروف است. پس جمله «قیضنا لهم قرناء» اشاره به این است که کفار استعداد این را داشتند که ایمان بیاورند، و تقوا پیشه کنند، و در نتیجه خدای تعالی قرینهایی برایشان معین کند، که ایشان را بیش از پیش تسدید و هدایت کنند. ولی با داشتن چنین استعدادی کفر ورزیدند، و مرتکب فسق شدند، و خدای تعالی به جای آن قرین‌ها، قرین‌های دیگر از شیطانها برایشان قرار داد، تا ملازم آنان باشند، و این را به عنوان مجازات در مقابل کفر و فسوقشان کرد.

قرین صدق و قرین سوء

[ویرایش]

بعضی از مفسرین گفته‌اند: معنای آیه این است که ما به جای آن قرینهای صدق که مأمور بودند با آنها همنشین باشند، و نشدند، قرینهای بدی از جن و انس برایشان معین کردیم ولی شاید معنایی که ما کردیم بهتر باشد. «فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم» یعنی آن قرینان سوء در نظر ایشان جلوه داد پیش رو و پشت سرشان را، و شاید مراد این باشد که هم لذتهای مادی را که داشتند در نظرشان جلوه داد، و هم آنها را که آرزومند بودند داشته باشند، و در آینده بدست آورند.

سنتهای زشت

[ویرایش]

بعضی از مفسرین گفته‌اند: منظور از «ما بین ایدیهم» گناهانی است که در اثر زینت دادن آن قرینها مرتکب شدند، و منظور از «ما خلفهم»، سنتهای زشتی است که در مردم و برای بعد از خود باب کردند، و ممکن است این وجه را در وجه قبلی درج نمود.

اقبال دنیا به جای آخرت

[ویرایش]

بعضی دیگر گفته‌اند: مراد از «ما بین ایدیهم« زندگی دنیای ایشان است که بدان اقبال نموده و آن را مقدم بر آخرت داشتند، و همه برای آن سعی و تلاش کردند. و مراد از «ما خلفهم» امر آخرت است که قرینان سوء ایشان را به انکار آن دعوت نموده گفتند: قیامتی و نشوری و حسابی و بهشتی و دوزخی در کار نیست. ولی این وجه، وجه بعیدی است، برای اینکه انکار قیامت و حساب، زینت دادن زندگی آخرت نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۹.    
۲. فصلت/سوره۴۱، آیه۲۵.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۷، ص۵۸۴.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۰، ص۲۶۱.    
۵. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۶، ص۳۳۴.    
۶. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۹، ص۱۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال دشمنان خدا».    رده‌های این صفحه : تزیین اعمال | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار