تزیین اعمال قوم سبأ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان بر قوم سبا تسلط یافته و اعمالشان را در نظرشان زینت داده و افتخار می‌کنند که در برابر آفتاب سجده می‌نمایند!


شیطان تزیین گر اعمال زشت

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید، شیطان، تزیین گر اعمال زشت برای قوم سبا بوده است: «... من سبا... • وجدتها وقومها... وزین لهم الشیطـن اعمــلهم...» ...از سرزمین سبأ...•او و قومش را دیدم...شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داده ... . شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و در نتیجه از راه بازشان داشته. آری، زینت دادن شیطان سجده آنها را بر آفتاب و سایر تقرب جویی هایشان را زمینه بود برای جلوگیری ایشان از راه خدا، که همانا، پرستش او به تنهایی است.

خشم حضرت سلیمان

[ویرایش]

در این بخش از آیات آمده است: سلیمان در جستجوی پرنده هدهد برآمد و گفت چرا هدهد را نمی‌بینم یا اینکه او از غایبان است، من او را قطعا کیفر شدیدی خواهم داد و یا او را ذبح می‌کنم و یا دلیل روشنی (برای غیبتش) برای من بیاورد، ولی غیبت هدهد، چندان به طول نیانجامید، بازگشت و رو به سلیمان کرد و چنین گفت : من بر چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نداری، من از سرزمین سبأ یک خبر قطعی (و دست اول) برای تو آورده ام.

تدبیر هدهد

[ویرایش]

هدهد گویا آثار خشم را در چهره سلیمان مشاهده کرد، و برای بر طرف کردن ناراحتی او نخست به صورت کوتاه و سربسته خبر از مطلب مهمی داد که حتی سلیمان با تمام علم و دانشش از آن آگاهی ندارد! و هنگامی که خشم سلیمان فرو نشست، به شرح آن پرداخت .

علت غیبت هدهد

[ویرایش]

هدهد در شرح ماجرا چنین گفت : من به سرزمین سبا رفته بودم زنی را در آنجا یافتم که بر آنها حکومت می‌کند، و همه چیز را در اختیار دارد مخصوصا تخت عظیمی داشت! سلیمان از شنیدن این سخن در فکر فرو رفت ولی هدهد به او مجال نداد و مطلب دیگری بر آن افزود مسأله عجیب و ناراحت کننده‌ای که من در آنجا دیدم این بود که : مشاهده کردم آن زن و قوم و ملتش در برابر خورشید - نه در برابر الله - سجده می‌کنند! شیطان بر آنها تسلط یافته و اعمالشان را در نظرشان زینت داده (و افتخار می‌کنند که در برابر آفتاب سجده می‌نمایند! ).
آنها چنان در بت پرستی فرو رفته‌اند که من باور نمی‌کنم به آسانی از این راه برگردند آنها هدایت نخواهند شد و به این ترتیب وضع مذهبی و معنوی آنها را نیز مشخص ساخت که آنها سخت در بت پرستی فرو رفته‌اند و حکومت ترویج آفتاب پرستی می‌کند و مردم بر دین ملوکشان‌اند. بتکده‌های آنها و اوضاع دیگرشان چنان نشان می‌دهد که آنان در این راه غلط پافشاری دارند، و به آن عشق می‌ورزند و مباهات می‌کنند، و در چنین شرائطی که توده مردم و حکومت در یک خط قرار گرفته‌اند هدایت یافتن آنها بسیار بعید است. ref> مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۷، ص۳۷۶.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۲۲.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۲۴.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۵۰۶.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۴۴۰.    
۵. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۴، ص۶۴.    
۶. الدر المنثور، سیوطی، ج۶، ص۳۴۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال قوم سبأ».    رده‌های این صفحه : تزیین اعمال | قوم سبا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار