تزیین اعمال قوم عاد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیطان اعمال زشت قوم عاد را مورد علاقه و محبتشان قرار داد، و علاقه به آن را در آنان تشدید کرد، و از راه خدا که راه فطرت است بازشان داشت.


آرایشگر کردار زشت

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید، شیطان، آرایشگر کردار زشت برای قوم عاد بوده است: «و عادا... وزین لهم الشیطـن اعمــلهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین» ...و عاد...شیطان اعمالشان را برای آنها زینت کرده بود، لذا آنان را از راه بازداشت در حالی که می‌دیدند!. .

زینت دادن شیطان

[ویرایش]

زینت دادن شیطان اعمال ایشان را کنایه به استعاره است از اینکه شیطان اعمال زشتشان را مورد علاقه و محبتشان قرار داد، و علاقه به آن را در آنان تشدید کرد، و معنای اینکه فرمود: از راه بازشان داشت، این است که : از راه خدا که راه فطرت است بازشان داشت.

مراد از مستبصر بودن آنان

[ویرایش]

و لذا بعضی از مفسرین گفته‌اند: مراد از مستبصر بودن آنان، این است که : قبلا بر فطرت ساده انسانی خود بودند، و لیکن در آخر شیطان آن را از ایشان بگرفت، ولی ظاهر آیه این است که : عهد فطرت ساده و سالم قبل از بعثت نوح بوده، و عاد و ثمود اقوامی بوده‌اند که بعد از نوح می‌زیسته‌اند، پس معلوم می‌شود مستبصر بودن آنان قبل از فریب شیطان، این بوده که پیرو دین توحید، یعنی دین فطرت بوده‌اند، و تنها خدا را می‌پرستیدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۸.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۶، ص۱۸۷.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۶، ص۲۷۱.    
۴. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۴، ص۱۱۷.    
۵. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۸، ص۲۶.    
۶. الدر المنثور، سیوطی، ج۶، ص۴۶۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال قوم عاد».    رده‌های این صفحه : تزیین اعمال | قوم عاد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار