تزیین اعمال مرتدان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که بعد از روشن شدن حق بازگشتند و پشت کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده، و آنها را به آرزوهای دور و دراز فریفته است.


شیطان

[ویرایش]

شیطان، از عوامل تزیین کردار مرتدان رویگردان از حق می باشد: «ان الذین ارتدوا علی ادبـرهم من بعد ما تبین لهم الهدی الشیطـن سول لهم واملی لهم» کسانی که بعد از روشن شدن حق پشت کردند شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده، و آنها را با آرزوهای طولانی فریفته است.

← معنای ارتداد و تسویل


کلمه ارتداد علی الادبار به معنای برگشتن به عقب بعد از رو آوردن است؛ و این استعاره‌ای است که منظور از آن ترک کردن بعد از گرفتن است. و کلمه تسویل که مصدر سول است، به معنای جلوه دادن چیزی است که نفس آدمی حریص بر آن است، به طوری که زشتی هایش هم در نظر زیبا شود. و مراد از املاء، امداد و یا طولانی کردن آرزو است.

زینت اعمال منافقان

[ویرایش]

این آیه همچنان به بحث پیرامون منافقان و موضعگیریهای مختلف آنها ادامه می‌دهد، می‌فرماید: کسانی که بعد از روشن شدن حق بازگشتند و پشت کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده، و آنها را به آرزوهای دور و دراز فریفته است. گر چه بعضی احتمال داده‌اند که این آیه پیرامون جمعی از کفار اهل کتاب سخن می‌گوید که قبل از قیام پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نشانه‌های او را بر اساس کتب آسمانیشان می‌شمردند و سخت در انتظار او بودند، اما بعد از قیام او و روشن شدن این نشانه‌ها به او پشت کردند و شهوات و منافع مادی، مانع ایمانشان شد.
ولی قرائنی که در آیات قبل و بعد است به خوبی نشان می‌دهد این آیه نیز درباره منافقان سخن می‌گوید که نزدیک آمدند و دلائل حقانیت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را به وضوح دیدند و شنیدند، ولی به خاطر هواپرستی و تسویلات شیطانی به آن پشت کردند.

تسویل شیطان

[ویرایش]

نسبت تسویل به شیطان به خاطر وسوسه هائی است که او در جان انسان می‌کند، و مانع هدایت او می‌شود. جمله «و املی لهم» به معنی ایجاد طول امل و آرزوهای دور و دراز است که انسان را به خود مشغول داشته و از حق بازمی دارد. آیه بعد علت این تسویلات و تزیینات شیطانی را چنین شرح می‌دهد: این بخاطر آن است که آنها به کسانی که از نزول وحی الهی به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم اسلام ناراحت بودند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم.

شباهت منافق با شیطان

[ویرایش]

کار منافق همین است که به دنبال افراد سرخورده و مخالف می‌گردد، و اگر در تمام جهات با او قدر مشترک نداشته باشد به همان مقدار که وجوه مشترک موجود است همکاری، بلکه اطاعت می‌کند. منافقان مدینه نیز به سراغ یهود آمدند، یهود بنی نضیر و بنی قریظه که پیش از بعثت پیامبر از مبلغان اسلام بودند، اما بعد از ظهورش بخاطر حسد و کبر و به خطر افتادن منافعشان ظهور اسلام را ناخوشایند دانستند، و از آنجا که مخالفت با پیامبر اسلام و توطئه ضد او قدر مشترکی در میان منافقان و یهود بود قول همکاری به آنها دادند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد/سوره۴۷، آیه۲۵.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۸، ص۳۶۲.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۱، ص۴۷۲.    
۴. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۶، ص۴۸۰.    
۵. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۹، ص۱۷۵.    
۶. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۵، ص۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین اعمال مرتدان».    رده‌های این صفحه : ارتداد | تزیین اعمال | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار